Hevin
السويد | صديقك أينما كنت

بعض الأفعال مع تصاريفها

- الإعلانات -

أفعال مع تصاريفها
………………………..

- الإعلانات -

- الإعلانات -

Be يطلب
Ber Bad Bett
……………………………………..

Bjuda يدعو
Bjuder Bjöd Bjudit
……………………………………………….

Bära يحمل
Bär Bar Burit
……………………………..

Falla يسقط
Faller Föll Fallit
……………………………..

Få يحصل على
Får Fick Fått
………………………………

Ge يعطي
Ger Gav Gett
……………………………………..

Gråta يبكي
Gråter Grät Gråtit
…………………………………………..

Gå يذهَب
Går Gick Gått
……………………………………..

Göra يفعل
Gör Gjorde Gjort
…………………………….

Ha يمتلك
Har Hade Haft
……………………………..

Komma يأتي
Kommer Kom Kommit
……………………………………

Kunna يستطيع
Kan Kunde Kunnat
………………………………

Ligga يرقد , يستلقي
Ligger Låg Legat

- الإعلانات -

- الإعلانات -

تعليقات
Loading...