Hevin
السويد | صديقك أينما كنت

اللغة السويدية : مُفردات في الجَمع والمُفرَد

- الإعلانات -

مُفردات في الجَمع والمُفرَد

 

- الإعلانات -

En bok…….كتاب

Boken……..الكتاب

Böcker…….كتب


Böckerna…الكتب
……………………………………..


En klocka…….ساعة


Klockan……….الساعة


Klockor………..ساعات


Klockorna……الساعات
………………………………..


Ett armbandsur……ساعة يد


Armbandsuret…….ساعة اليد


Armbandsuren……ساعات اليد
……………………………………


En urmakare……..ساعاتي

- الإعلانات -


Urmakaren………..الساعاتي
…………………………………….


En författare………مؤلف. كاتب


Författaren………..المؤلف. الكاتب


Flera författare….عدة مؤلفين


Författarna………..المؤلفين
………………………………………


Ett bibliotek……..مكتبة


Biblioteket……….المكتبة


Flera bibliotek….عدة مكتبات


Biblioteken………المكتبات
………………………………………..


Han arbetar som en författare


هو يعمل ك مؤلف.


Han författar en bok, i den skriver han om svensk grammatik.


هو يألف كتاب يكتب فيه عن قواعد اللغة السويدية

 

Yazen Saeel 

 

 

- الإعلانات -

- الإعلانات -

تعليقات
Loading...