Hevin
السويد | صديقك أينما كنت

اللغة السويدية الفعل الماضي مع أمثلة

- الإعلانات -

شرح بسيط عن الأفعال باللغة السويدية 

- الإعلانات -

الفعل المضارع: ما دلَّ على حدَثٍ يجري مستمرّاً، مثل :

[ينجح خالد، وتفرح سعاد، ونسافر مبكِّرين، وأقرأ كثيراً]

الفعل الماضي: ما دلّ على حدَثٍ مضى زمنه. نحو: [سافر خالد]

الفعل المستقبل: ما دل على حدث يتوقع أن يحدث مستقبلا.

هذه بعض الأمثلة:

الأفعال Verb
الماضي Imperfekt

أنا تحدثت jag talade

كتبت jag skrev

قدت – سيارة jag körde

أحببت jag älskade

أعطيت jag gav

ابتسمت jag log

أخذت jag tog

هو تحدث han talade

هو كتب han skrev

 هو قاد han körde

- الإعلانات -

هو احبَّ han älskade

هو قدم han gav

هو ابتسم han log

هو أخذ han tog

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

نحن تكلمنا vi talade

نحن كتبنا vi skrev

نحن قدنا vi körde

نحن أحببنا vi älskade

نحن أعطينا vi gav

نحن ابتسمنا vi log

نحن اخذنا vi tog

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

وهذه مجموعة دروس لشرح أكثر

 

 

- الإعلانات -

- الإعلانات -

تعليقات
Loading...